Patriks Genealogi

Släktkarta för Anders Johansson


0 personer visas, av totalt 15, från 4 generationer.
3 personer saknar födelseplatskoordinater: Anders Johansson, Johan Gregonison, Anna Andersdotter.